Can-Am Chains COVID-19 Policy och förfaranden

WRC/WHC

WRC-WHC

Imperial

Imperial

Produktkoder som anges i detta diagram: WRC78, WHC78, WRC82, WHC82, WRC131, WHC131, WRC124, WHC124, WRC111, WHC111, WRC110, WHC110, WRC132, WHC132, WRC150, WHC150, WRC157, WHC157

Metriska

Metriska

Produktkoder som anges i detta diagram: WRC78, WHC78, WRC82, WHC82, WRC131, WHC131, WRC124, WHC124, WRC111, WHC111, WRC110, WHC110, WRC132, WHC132, WRC150, WHC150, WRC157, WHC157

Tabellform mått och vikter är ungefärlig och icke-bindande.
Förbättrad design kan resultera i ändringar av offentliggjorda uppgifter.
Kontroll rekommenderas.