Can-Am Chains COVID-19 Policy och förfaranden

WRXHD/WHXHD

WRXHD-WHXHD

Imperial

Imperial

Produktkoder som anges i detta diagram: WR78XHD, WH78XHD, WR82XHD, WH82XHD, WR124XHD, WH124XHD, WR106XHD, WH106XHD, WR132XHD, WH132XHD

Metriska

Metriska

Produktkoder som anges i detta diagram: WR78XHD, WH78XHD, WR82XHD, WH82XHD, WR124XHD, WH124XHD, WR106XHD, WH106XHD, WR132XHD, WH132XHD

Tabellform mått och vikter är ungefärlig och icke-bindande.
Förbättrad design kan resultera i ändringar av offentliggjorda uppgifter.
Kontroll rekommenderas.