Can-Am Chains COVID-19 Policy och förfaranden

Smörjning

Metall kedjesmörjningNormala kedjan slitage är ofta resultatet av friktionen mellan nit och I.D. av fat. Kedjekransar storlek och pitch vinkel kommer att avgöra den relativa rörelsen mellan delarna, och graden av slitage.

Smörjning av dessa ytor skulle minska slitage och långsamma framsteg av korrosion.

Eftersom smörjningen avsevärt minskar mängden slitage till en kedja, verkar det vara bra ekonomi att före lube kedjan vid tillverkningspunkten och att smörja den kedjan under hela dess livslängd.